Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Až 73% Slovákov reaguje na zľavy akciové ponuky pri nákupoch čiernej a bielej techniky.

Vyplýva to z európskej štúdie Barometer CETELEM, ktorej výsledky zverejnila spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s.

Štúdia Barometer slúži ako zdroj informácií pre účastníkov spotrebiteľského trhu. Cieľom štúdie je priblížiť správanie spotrebiteľov a načrtnúť možnosti jeho vývoja v budúcnosti. Barometer Cetelem je výsledkom prieskumu trhu realizovaného v 12 krajinách – Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Veľkú Britániu, Nemecko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Rusko. Prieskumu sa zúčastnilo spolu 8000 respondentov.

Štúdia obsahuje 3 časti. Prvá analýza, s názvom „Postoje Európanov“, hodnotí náladu Európanov a popisuje ich spotrebiteľské správanie, analýza „Európsky spotrebitelia sleduje vnímanie spotreby na trhu nábytku, čiernej a bielej techniky, potrieb pre domácich majstrov a automobilov. Spotrebu domácností v sledovaných krajinách porovnáva tretia časť Barometra nazvaná „Porovnanie európskych trhov“.

V prípade záujmu o štúdiu Barometer kontaktujte marketing spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.:

Ing. Andrea Trebuľová
Marketing
CETELEM SLOVENSKO a.s.
Panenská 7, 812 36 Bratislava
tel.: +421-2-593 42 701
fax.: +421-2-593 42 355

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna