Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Zúčastnili sme sa akcie Naše mesto 2017

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí.

Záleží nám na meste, v ktorom žijeme! 

V piatok 9. júna 2017 sa zapojili zamestnanci našej banky do celoslovenského podujatia Naše mesto, kde prostredníctvom realizovaných aktivít pomohli viacerým organizáciám v rámci mesta.

Naše tímy sa zúčastnili 3 zaujímavých aktivít:

1.    Natieranie drevených hracích prvkov v materskej škôlke v bratislavskej MČ Vrakuňa

Naše mesto

2.    Úprava školského areálu na ZŠ Kulíškova v MČ Ružinov

3.    Chodník zdravia v Komunitnom centre M16 v MČ Ružinov  

Naše mesto

O akcii Naše mesto

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po jedenástykrát zapojili firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá.

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí. Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta. (Zdroj: www.nasemesto.sk).  

Touto cestou ďakujeme zamestnancom banky, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľníckych aktivitách, a dúfame, že budúci rok sa do akcie zapojí ešte viac kolegov J  

Vaša banka
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna