Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie pre Váš pocit istoty

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. vám v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. ponúka úverové poistenie, ktoré chráni vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

Prečo je dobré byť poistený? 

Pretože nikde neviete, čo môže spôsobiť výpadok príjmu a tak ohroziť Vašu schopnosť splácať. Vďaka poisteniu budete počas celej doby splácania krytý poisťovňou voči nepriaznivým životným situáciám, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu schopnosť splácať úver. 

Ako sa môžem poistiť?

  • podpíšete už zmluvu s poistením (čiže poistenie si vyberiete priamo v obchode ak si beriete kartu z retailu, vyberiete poistenie na webstránke alebo dohodne s našim agentom ak si to vybavuje cez telefón)
  • ak už máte kartu, tak najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podpisu zmluvy na základe prihlášky k poisteniu – stačí zavolať na callcentrum, ktoré Vám zašle prihlášku, podpíšete ju a pošle naspäť

Balíky poistenia pre kreditnú kartu

Využiť môžete nasledovné balíky poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia

Komplexný balík

Poskytuje krytie v prípadoch:

  • pracovnej neschopnosti
  • plnej a trvalej invalidity
  • smrti
  • straty zamestnania
  • hospitalizácie
  • zneužitia karty a straty dokladov
5,29% z mesačnej splátky

Balík Senior

Poskytuje krytie v prípade:

  • smrti
  • zneužitia karty a straty dokladov
6,99 % z mesačnej splátky

Oznámenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť oznámi poistený spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, obratom od nej obdrží formulár, ktorý s požadovanými dokladmi zašle poisťovni, s ktorou bude ďalej rokovať o vybavení poistnej udalosti. Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky sú uvedené v Rámcových zmluvách o poistení, vrátane ich príloh a vo Všeobecných poistných podmienkach Poisťovne Cardif Slovakia, a.s., ktoré nájdete po prekliku na Dokumenty - Poistenie a zároveň sú k dispozícii aj v priestoroch spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.