Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Poistenie pre Váš pocit istoty

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. vám v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. ponúka úverové poistenie, ktoré chráni vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

Balíky poistenia pre kreditnú kartu

Využiť môžete nasledovné balíky poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia

Komplexný balík

Poskytuje krytie v prípadoch:

  • pracovnej neschopnosti
  • plnej a trvalej invalidity
  • smrti
  • straty zamestnania
  • hospitalizácie
  • zneužitia karty a straty dokladov
5,29% z mesačnej splátky

Balík Senior

Poskytuje krytie v prípade:

  • smrti
  • zneužitia karty a straty dokladov
6,99 % z mesačnej splátky

Oznámenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť oznámi poistený spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, obratom od nej obdrží formulár, ktorý s požadovanými dokladmi zašle poisťovni, s ktorou bude ďalej rokovať o vybavení poistnej udalosti. Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky sú uvedené v Rámcových zmluvách o poistení, vrátane ich príloh a vo Všeobecných poistných podmienkach Poisťovne Cardif Slovakia, a.s., ktoré nájdete po prekliku na Dokumenty - Poistenie a zároveň sú k dispozícii aj v priestoroch spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.