Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Dokumenty k poisteniu ku kreditnej karte (revolvingovému úveru)

Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 01.12.2014 do 30.6.2016

Dodatkom č. 4 k RZ CTM7081 došlo k zmene Rámcovej poistnej zmluvy CTM7081) v Čl.7 Poistné a to vo vzťahu k Poistníkovi (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), ktorý má povinnosť hradiť poistné. Výška pravidelných mesačných poplatkov v súvislosti so službami, ktoré sú klientovi (Poistenému) poskytované ako držiteľovi kreditnej karty, ako aj výška poplatku za poistenie zostáva nezmenená.

Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna