Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie úveru

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky vám v spolupráci s BNP Paribas Cardif Poisťovňou a.s. ponúka úverové poistenie, ktoré chráni vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

Súbory poisteniaPoplatok za poistenie
(% z mesačnej splátky)

Základný súbor poistenia pre prípady*:

3,33 %

Štandardný súbor poistenia pre prípady:

4,99 %

Rozšírený súbor poistenia pre prípady:

6,99 % **

* Základný súbor poistenia k pôžičke, je možné získať iba telefonicky na 0850 111 212

** Pre osoby, ktoré sú v čase pristúpenia k poisteniu samostatne zárobkovo činnými osobami, tento súbor nezahŕňa poistenie pre prípad straty zamestnania. V prípade pracovnej neschopnosti však majú takéto osoby nárok na poistné plnenie v dvojnásobnej výške.

Poistenie vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv o poistení. Podľa vašej situácie si môžete zvoliť jeden z troch ponúkaných súborov poistenia, pričom v prípade vzniku poistnej udalosti a pri splnení všetkých poistných podmienok, bude poisťovňa splácať čerpaný úver za vás. Poistenie sa stáva automaticky súčasťou vašej mesačnej splátky.

Výhody poistenia

  • poistenie uzavriete jednoducho podpísaním úverovej zmluvy
  • istota a bezpečie v prípade nepriaznivých životných situácií
  • rýchly postup pri likvidácii poistných udalostí

Oznámenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť oznámi poistený spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, obratom od nej obdrží formulár, ktorý s požadovanými dokladmi zašle poisťovni, s ktorou bude ďalej rokovať o vybavení poistnej udalosti. Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky sú uvedené v Rámcových zmluvách o poistení, vrátane ich príloh a vo Všeobecných poistných podmienkach Poisťovne Cardif Slovakia, a.s., ktoré nájdete po prekliku na Dokumenty - Poistenie a zároveň sú k dispozícii aj v priestoroch spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna