Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Neprijímať žiadne cookies

  1. Keď navštívite miesto, pre ktoré chcete nastavenie cookies zmeniť, vyvolajte kontextové menu pomocou pravého tlačidla myši, vyberte voľbu "Upraviť miestne nastaveníe..." a aktivujte kartu Cookies. Ponúknuté voľby sú rovnaké ako u základného nastavenia cookie.
  2. Vyberte voľbu "Správca cookies...".
  3. Vyberte požadovaný server cez vyhľadávacie pole alebo kliknutím na položku zoznamu.
  4. Kliknite na tlačidlo "Upraviť...", prejdite na kartu Cookies a spresnite nastavenie cookies vybraného serveru. Ďalšie nastavenia cookies v prehliadači Opera môžete nájsť na oficiálnych stránkach
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna