Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie schopnosti splácať úver

Dokumenty k poisteniu k osobnej pôžičke
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2016 - 30.6.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014 do 31.1.2016
Dokumenty k poisteniu k nákupu na splátky
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.12.2014 - 30.6.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 16.5.2017
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.11.2022
Dokumenty k poisteniu ku kreditnej karte (revolvingovému úveru)
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 22.2.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 16.5.2017
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
Archív dokumentov pre poistenie (k osobnej pôžičke, nákupu na splátky a revolvingovému úveru)
Pre poistenie vzniknuté od 1. 11. 2012 podľa Rámcovej zmluvy o poistení CTM3059
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2012
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2011
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 11.6.2010
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.4.2010
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.1.2009
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.4.2008
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 15.1.2006
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.5.2005
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2004
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých do 30.9.2004
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna