Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb

Poistenie sa vzťahuje na úhradu škody, ktorá vám vznikne v dôsledku straty alebo odcudzenia vecí osobnej potreby, ako je napríklad mobilný telefón, kľúče, doklady,  peňaženka, taška či kreditná karta. Poistenie sa taktiež vzťahuje na náklady, ktoré vám vzniknú v prípade havarijnej situácie v domácnosti alebo v súvislosti s odblokovaním zablokovaných dverí do domácnosti.

Poistenie je možné uzavrieť iba súčasne s úverovou zmluvou k produktu Pôžička.

Súbory poistenia

Využiť môžete nasledovné súbory poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia
Dojednané k produktu Pôžička

Asistent P (platí pre produkt Pôžička)

  • odcudzenie kľúčov, peňaženky, mobilného telefónu a tašky
  • strata alebo odcudzenie dokladov
  • vznik nákladov v dôsledku zneužitia SIM karty, ku ktorému dôjde na základe odcudzenia mobilného telefónu
  • vznik nákladov spojených s vydaním náhradnej SIM karty, vo väzbe na odcudzenie mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta používaná
  • vznik nákladov v prípade havarijnej situácie v domácnosti poisteného
  • vznik nákladov v súvislosti s odblokovaním zablokovaných dverí
2,99 €
mesačne

Dokumenty k poisteniu

Poistenie pravidelných platieb vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Mám záujem o poistenie

Pokiaľ ste klientom Cetelemu a máte uzatvorenú zmluvu k produktu Pôžička alebo Kreditná karta, vyplňte nasledovný formulár a budeme vás spätne kontaktovať.

  • Vyplňte formulár
  • Zašleme vám kalkuláciu
Poistenie - kalkulačka
Poistná ochrana v prípade straty osobných vecí (kľúče, mobil, peňaženka ...) a v prípade rôznych havárií vo vašej domácnosti.

Ľutujeme, poistenie poskytujeme len klientom spoločnosti Cetelem, ktorí majú aktívny úver.

Navigace Vyhľadávanie Klientska zóna