Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Cetelem pod dohľadom NBS, rovnako ako banky

Úverová spoločnosť CETELEM získala od Národnej banky Slovenska povolenie poskytovať vybrané platobné služby, čím nadobudla štatút platobnej inštitúcie.

Cetelem poskytuje platobné služby pri čerpaní finančných prostriedkov z kreditnej karty. Odo dňa udelenia povolenia, na činnosť spoločnosti Cetelem v tejto oblasti dohliada NBS.

„Mnohé z pravidiel, ktoré zákon o platobných službách stanovuje, spoločnosť dodržiavala už v minulosti, týmto krokom však oficiálne podlieha dozoru Národnej banky Slovenska a pri poskytovaní platobných služieb bude dodržiavať rovnaké pravidlá ako banky“, vysvetľuje JUDr. Andrea Sčerbová, z právneho odboru spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.

V tejto súvislosti bola zmluva o poskytnutí revolvingového spotrebiteľského úveru rozšírená o rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb. Tá upravuje napríklad pravidlá prevodu peňažných prostriedkov, bezpečnostné pravidlá pre používanie kreditnej karty, či pravidlá komunikácie klienta a Cetelemu. Novinkou pre klienta je, že reklamáciu v súvislosti s vykonávaním platobných služieb môže odteraz adresovať aj priamo Národnej banke Slovenska.

Stratégia Cetelem je založená na princípe zodpovedného úverovania a transparentnej ponuky. „Napriek tomu, že zákon umožňuje zavedenie nových poplatkov súvisiacich s vykonávaním platobných služieb, rozhodli sme sa ich v súvislosti so získaním povolenia na vykonávanie platobných služieb, nezaviesť“, dodáva Sčerbová.

O Cetelem

CETELEM SLOVENSKO a.s. je úverová spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000. Poskytuje nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky, a to priamo, prostredníctvom obchodných partnerov alebo Internetu.

Je členom bankovej skupiny BNP Paribas. S viac ako 29 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách, na 4 kontinentoch. V Európe je jednotkou na trhu spotrebiteľských úverov.

www.cetelem.sk