Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Spoločenská zodpovednosť

V našej banke si uvedomujeme, že je dôležité pomáhať aj mimo našich hlavných aktivít. Pomáhame spoločnosti, komunite, či v rámci rôznych ekologických projektov.

Naše aktivity budujeme na štyroch pilieroch definovaných našou materskou spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:

 • ekonomický pilier,
 • sociálny pilier,
 • ekologický pilier,
 • občiansky pilier.

Spojili sme sa, aby sme podporili

 • Každý november robíme Zbierku oblečenia pre klientov Centra sociálnych služieb.
 • Na Vianoce pod Stromčekom prianí plneníme viacero prianí detí z detského domova. V roku 2022 sme deťom z Detského domova v Kolárove splnili 72 prianí.
 • Počas roka podporujeme aj:
  • Valentínsku zbierku pre útulky,
  • Detské príbehy,
  • Združenie ľudí s plúcnou hypertenziou.

Komunitné a ekologické aktivity

Zároveň už niekoľko rokov sa zapájame aj do komunitných akcií Naše mesto, či do výzvy Do práce na bicykli. Od roku 2016 sídlime v priestoroch moderného biznis centra Twin City – využitie inteligentných technológií šetrí nielen náklady, ale aj životné prostredie. V rámci banky separujeme odpad, zbierame použité batérie, či vrchnáky z plastových fliaš.  

Nadačný fond BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v Nadácii Pontis

Ako generálny partner sme sa začiatkom októbra 2018 zúčastnili zaujímavého celoslovenského projektu This is 21, v rámci ktorého sa 50 osobností z rôznych sfér vrátilo do svojich školských lavíc a prednášali študentom o svojej kariére, zručnostiach, či motivácii. V roku 2021 sme podporili projekt Budúcnosť INAK, program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností detí.

MANIFESTO

Vieme, aké je dôležité, aby sme si aj my na Slovensku uvedomovali globálne výzvy ako napríklad klimatické zmeny či čerpanie neobnoviteľných prírodných zdrojov. Tento prístup sa snažíme zakomponovať do aktivít a DNA našej spoločnosti.

Náš svet čelí bezprecedentným výzvam ako sú klimatické zmeny, vyčerpávanie prírodných zdrojov a rastúce nerovnosti, čo výrazne ovplyvňuje podmienky, v ktorých žijeme a pracujeme.

V spoločnosti BNP Paribas Personal Finance sme presvedčení, že spotreba je stredobodom týchto globálnych výziev, a zároveň môže na ne poskytnúť kľúčovú odpoveď. Len vďaka zodpovednejšej spotrebe môže každý z nás chrániť prírodné zdroje, obmedziť svoju uhlíkovú stopu a dosahovať zmeny vo väčšom rozsahu. Sme presvedčení, že každý z nás  môže byť aktérom tejto zmeny.

Spotrebitelia chcú mať stále väčší pozitívny vplyv prostredníctvom svojich každodenných rozhodnutí. Ale zmeniť svoje návyky je ťažké  a trvalo udržateľné riešenia nie sú pre všetkých dostupné. Preto je pre nás veľkou výzvou prispievať prostredníctvom financovania dostupného pre každého, a takto umožniť účasť na tejto zmene čo najväčšiemu počtu spotrebiteľov.

Podporovať spotrebné rozhodnutia klientov v období prevratných zmien je súčasťou DNA spoločnosti BNP Paribas Personal Finance už od jej vzniku. Ako líder v oblasti financovania spotrebiteľských projektov a hospodárskeho riadenia  sme presvedčení, že musíme hrať kľúčovú úlohu pri pomoci jednotlivcom pri osvojovaní návykov udržateľnej spotreby a pri lepšom spravovaní ich osobných financií.

Niektorí naši zákazníci sú ekonomicky zraniteľnejší a globálne zmeny na nich budú mať oveľa väčší dopad. Sme presvedčení, že práve my im môžeme pomôcť získať prístup k trvalo udržateľnejšej spotrebe.

Povzbudení týmto presvedčením a našou silnou vôľou konať, sme definovali hlavné poslanie našej spoločnosti:

V službách pre našich zákazníkov a našich partnerov podporujeme  zodpovednejšiu a trvalo udržateľnú spotrebu.

Toto verejné vyhlásenie je dôkazom dlhodobej transformácie našej spoločnosti a našich aktivít.  

Zároveň za ním stojí rad konkrétnych merateľných záväzkov, ktoré sa budú pravidelne kontrolovať, aby bolo možné sledovať náš pokrok. Prostredníctvom našich cieľov a záväzkov chceme prispievať k snahe skupiny BNP Paribas, stať sa lídrom udržateľného financovania pre našich zákazníkov, našich partnerov a sveta, v ktorom žijeme. Popri našich zákazníkoch sú našimi hlavnými motormi tejto každodennej zmeny naši zamestnanci.

Ak chceme mať pozitívny vplyv, musíme začať každý od seba. 

Ideme príkladom ako spoločnosť, i zamestnávateľ

 • Vytvárame udržateľné spravodlivé a inkluzívne pracovné prostredie, dosahujúc úplnú rodovú rovnosť v našich tímoch a podporujeme všetky formy odlišností; zavádzaním postupov a riadiacich  činností  a príkladným rozvíjaním flexibilnej organizácie práce, ktorá zodpovedá očakávaniam a životnému štýlu zamestnancov.
 • Zaisťujeme neutrálny dopad na životné prostredie - znížením uhlíkových emisií z našich priamych aktivít a redukciou našej spotreby energie; kompenzovaním našich zvyškových uhlíkových emisií.

Meníme naše obchodné aktivity, modely fungovania a ponuky

 • Otvárame prístup k naším finančným službám čo najväčšiemu počtu zákazníkov, bez ohľadu na vek a ich sociálno-ekonomický profil, v ktoromkoľvek období ich života a umožniť im tak lepšie spravovať ich osobné financie.  
 • Pomáhame znižovať environmentálnu stopu tým, že našich zákazníkov budeme informovať a poukazovať na ich vlastný environmentálny dopad ; riešenie bývania, mobility a trvalejšieho a prístupnejšieho o udržateľných nástrojov, Tieto riešenia rozvíjame spolu s našimi partnermi ktorí zdieľajú rovnaké presvedčenie a ciele.  
 • Budujeme dlhodobé a komplexné vzťahy s kľúčovými stranami (zákazníkmi, partnermi, zamestnancami a občianskou spoločnosťou). Podporujeme našich zákazníkov a prinášame im riešenia pre akúkoľvek životnú situáciu: naše ponuky pripravujeme na základe nepretržitého kontaktu so  všetkými zúčastnenými stranami.  

Chceme dosiahnuť pozitívne zmeny aj nad rámec našich odborných aktivít

Zaviazali sme sa k podpore ekonomicky najzraniteľnejšej skupine ľudí v dvoch kľúčových oblastiach : finančnej a digitálnej gramotnosti  

 • Prispieť k finančnému vzdelávaniu a zvyšovaniu povedomia o udržateľnej spotrebe pre milión osôb na celom svete s cieľom vyškolenia samostatných a zodpovedných občanov.  
 • Podporovať digitálne začleňovanie a gramotnosť zjednodušením prístupu k digitálnym technológiám so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníkov.

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna