Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Observatoire Cetelem 2021

Prieskum spokojnosti Európanov Observatoire Cetelem 2021 ukazuje, že bezkontaktný život sme si rýchlo osvojili a sme pripravení niektoré bezkontaktné riešenia využívať v rôznych oblastiach života aj v budúcnosti. Práca z domu, dištančné vzdelávanie, či častejšie bezkontaktné platby sa počas pandemickej krízy stali našou dennou realitou. Na druhej strane nám počas izolácie chýbal sociálny kontakt s blízkymi, ktorý sa sociálnymi sieťami plnohodnotne nahradiť nedá.

Štúdia Observatoire Cetelem 2021 vychádza z prieskumu, ktorý bol realizovaný v 15 krajinách Európy na vzorke 14 200 respondentov. Samotné dotazovanie prebiehalo na prelome mesiaca november a december 2020.  

Celá štúdia je dostupná v anglickom jazyku TU.

Fakty zamerané na Slovensko

Klesajúca nálada

Nástupom pandémie sa celkovo nálada Európanov zhoršila, hlavne z pohľadu vnímania situácie vo svojej krajine. Tento trend sa prejavil aj v odpovediach Slovákov, ktorí intenzívne vnímali oslabenie svojej kúpnej sily v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Nákupné plány, najsmelšie v Európe

Slováci dlhodobo deklarujú vysoký záujem zvýšiť svoje výdavky a nie je tomu inak ani v poslednom vydaní štúdie Observatoire Cetelem. Napriek miernemu medziročnému poklesu (-4 pb.), až 72% Slovákov uviedlo, že v roku 2021 budú míňať viac. 38% Slovákov plánuje nákup elektroniky, pričom sa posilnili nákupné zámery v oblasti digitálnych technológii a 37% plánuje investovať do cestovania a voľnočasových aktivít.

Bezkontaktné riešenia

Až 70% respondentov zo Slovenska si spája bezkontaktný život s pozitívnymi emóciami – je praktický, pokrokový a jednoduchší. Naopak, Francúzi, Španieli alebo Taliani vnímajú skôr negatívnu stránku fyzického odlúčenia, predovšetkým osamelosť a smútok.

Bezkontaktné riešenia tu boli aj pred krízou COVID-19, ale počas pandémie sa definitívne stali súčasťou našich životov.

  • Bezkontaktné platby preferuje 74% Slovákov a rovnaký podiel oceňuje nákupy cez internet. 72% priznalo, že radšej číta správy z obrazovky elektronického zariadenia, ako z papierových novín.
  • Mnohí vyskúšali prácu z domu a pre väčšinu by bol do budúcna ideálnym model - časť týždňa home office a ďalšie dni kontakt s kolegami v kancelárii. Výhradne len prácu z domu by privítalo 18% Slovákov.
  • Len tretina opýtaných si myslí, že dištančné vzdelávanie na Slovensku funguje dobre.
  • Slováci by ocenili lepšie možnosti v oblasti „tele-medicíny“, no zatiaľ nemajú v tejto oblasti skúsenosti. Naopak, tento trend sa osvedčil v krajinách severnej Európy – predovšetkým vo Švédsku, kde virtuálny kontakt s lekárom fungoval už pred začiatkom pandémie.

Je však jedna oblasť, ktorá sa zdá byť Achillovou pätou bezkontaktného životného štýlu.  V oblasti virtuálnych vzťahov sme síce technicky pripravení ostať v kontakte virtuálne, tri štvrtiny Slovákov si však myslí, že  prevládajúci kontakt na diaľku vedie k postupnému oslabeniu vzťahov.