Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Percento z dane pre deti a zvieratká

Aj tento rok sme v Ceteleme riešili dilemu, kam poslať 1% z našich daní.

Po spoločnej diskusii sme sa rozhodli podporiť tých, ktorí pomoc potrebujú asi najviac. Možností je mnoho, ale tak, ako aj po minulé roky, rozhodli sme sa pomôcť hlavne deťom. 1% z dane z príjmu našej banky pôjde tento rok nasledujúcim občianskym združeniam:

  1. Občianske združenie Nepočujúce dieťa združenie, ktoré sa venuje nepočujúcim deťom. Cieľom našej snahy je úspešné nepočujúce dieťa. Aby sme deťom umožnili dosiahnuť čo najviac, musí sa vo svete pohnúť veľa "ozubených koliesok", z ktorých každé má zásadný význam - diagnostika a meranie poruchy sluchu, včasné nasadenie načúvacích prístrojov, včasné zapojenie ranej starostlivosti, dostupnosť informácií, vzdelaný rodič, ktorý má oporu v rodine, ale aj v komunite, a tento zoznam by mohol ísť ďalej. Našou prácou je vyvíjať snahu, aby každé z týchto koliesok na Slovensku fungovalo čo najlepšie a pre osoh dieťaťa.   
  2. Občianske združenie Deťom pre život bolo založené v roku 2009 rodičmi a priateľmi, ktorých sa onkologické ochorenie osobne dotklo. Postupne sa k nim pridali aj ďalší  rodičia z celého Slovenska. Organizujeme rekondičné pobyty pre malé deti s rodinami, pravidelné odbery krvi pre oddelenia detskej onkológie, športové podujatia, pomáhame materiálne a finančne oddeleniam detskej onkológie.
  3. Nezisková organizácia Nadácia Detského kardiocentra – Nadácia Detského kardiocentra je nezisková organizácia registrovaná na MV SR so sídlom v Detskom kardiocentre, v budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Našim cieľom je podporovať všetky aktivity, vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami, ktoré sú liečené v Detskom kardiocentre.   
  4. Občianske združenie Návrat – vzniklo v apríli 1995. V súčasnosti poskytuje organizácia služby v rámci celého Slovenska prostredníctvom siedmich Centier Návrat. Združenie sa zaoberá náhradnou rodinnou starostlivosťou, pomocou rodinám v ohrození, či vzdelávaním v daných oblastiach.   
  5. Občianske združenie Zatúlané psíky Šaľa  - sme skupina dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomôcť zatúlaným psíkom v Šali a blízkom okolí. Našou snahou je spríjemniť psíkom ich pobyt v našich kotercoch a čo najskôr nájsť ich pôvodnú alebo novú milujúcu rodinu.  

Percento

Ak aj vy ešte váhate, kam poslať Vaše 2% dane, môžete sa nami inšpirovať a pomôcť dobrej veci :)  

Vaša banka  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA