Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Ešte bezpečnejšie používanie kreditnej karty od Cetelem

Od 14. septembra 2019 vstúpila v platnosť nová európska smernica ohľadne silného overovania klientov v prostredí platobných služieb.

Čo znamená skratka PSD2 RTS?

Payment Services Directive 2 Regulatory Technical Standards, v skratke PSD2 RTS,znamená v preklade druhá európska smernica o platobných službách s cieľom zadefinovať regulačné technické štandardy. Táto smernica je platná pre poskytovateľov platobných služieb – teda aj pre našu banku BNP Paribas PF, na Slovensku vystupujúcou pod obchodnou značkou Cetelem.

Čo je cieľom PSD2 RTS?

Cieľom zmien, ktoré vstúpili do platnosti 14. septembra bolo posilniť transparentnosť a možnosť rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb. Pre klienta to znamená priniesť jednoduchšie a modernejšie spôsoby platieb, otvoriť svet platieb inováciám vo svete bankovníctva a zabezpečiť ešte viac on-line a digitálne platby.

Zvýšená ochrana spotrebiteľa:

  • zníženie spoluúčasti platiteľa za neautorizované transakcie zo 100 € na 50 €
  • viac prvkov ochrany pre vyššiu úroveň bezpečnosti a zavedenie prísnych bezpečnostných požiadaviek v elektronických platbách a na prístup k účtu, známy ako silná klientska autentifikácia (SCA) inak povedané dvojfaktorová klientska autentifikácia

PSD2

*Zdroj: nbs.sk

Nový poskytovatelia platobných služieb:

 • prístup k informáciám rozličných druhov informačných služieb o účte
 • iniciovanie platobného príkazu na žiadosť klienta – zo svojho platobného účtu – vedeného v jeho banke ale držaného u iného poskytovateľa platobnej služby, tzv. tretej strane.
 • cieľom služby je poskytnúť komfort platiteľovi
 • služba informovania o účte je on-line služba poskytovania konsolidovaných informácií jedného alebo viacerých účtov klienta na jednom mieste
 • ako to bude vyzerať praxi? Po súhlase môže banka sprístupniť dáta k účtu klienta tretej strane, tzv. poskytovateľovi platobných služieb

Čo znamená PSD2 pre klienta Cetelem?

 • Bezpečnejšie a pohodlnejšie overovanie internetových platieb kartou Cetelem pomocou:
  •  jednorazového SMS kódu (bezplatná služba) alebo
  •  biometrie mobilného zariadenia cez mobilnú aplikáciu Cetelem (bezplatná aplikácia)
 • Maximálny počet bezkontaktných platieb (max. do 20 €) bez potvrdzovania PIN kódom je maximálne 5, t. z. každé 6-te použitie karty bezkontaktne na terminály bude overené cez PIN kód
 • Bezpečnejšie prihlasovanie a overovanie aktivít v klientskej zóne, t. z. dvojfaktorové overovanie akcií v on-line klientskej zóne cez jednorazový SMS kód a heslo z klientskej zóny, napr. prihlásenie, registrácia, zmena citlivých údajov alebo prevody z karty na účet

PSD2

Dôležité upozornenie pre klientov Cetelem: je dôležité doplniť alebo si zaktualizovať mobilné telefónne číslo pre komunikáciu s Cetelem. V prípade potreby doplnenia alebo zmeny, kontaktujete náš klientsky servis na telefónnom čísle 0850 11 12 12, alebo navštívte niektorú z našich mobilných pobočiek Cetelem.  

Viac informácií v priloženej tlačovej správe.

Vaša banka