Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Dotácie na eko projekty

Vďaka štátnym dotáciám na eko projekty môže byť aj vaša domácnosť udržateľnejšia. Zistite, na čo všetko môžete príspevok získať a aké sú podmienky.

Na čo môžete získať príspevok a aké sú podmienky? 

Aj Slovensko sa snaží prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Na podporu tejto iniciatívy vznikli výzvy „Bývajte úsporne“, „Zelená domácnostiam II“ a „Chcem elektromobil“, vďaka ktorým môžete získať štátne dotácie na vybrané eko projekty. Zistite, aké máte možnosti, a čo musí vaša domácnosť spĺňať, aby ste o príspevok mohli požiadať.

Aké sú možnosti dotácií na eko projekty?

1.  Dotácia na zateplenie a obnovu domu

Aké sú podmienky získania príspevku?

Príspevok nie je možné využiť na zateplenie akéhokoľvek rodinného domu. Požiadať môžete o dotáciu na starší dom, ktorý bol skolaudovaný pred viac ako 10 rokmi, alebo na novostavbu, ktorá stojí menej ako 3 roky. Tá však musí patriť k domom s takmer nulovou spotrebou energie (trieda A0). To, do akej triedy je novostavba zaradená, nájdete vo vašom energetickom certifikáte.

Pri schválení dotácie na tento eko projekt rozhoduje aj veľkosť podlahovej plochy. U novostavieb nesmie presiahnuť viac ako 200 m2. Pri starších stavbách sa rozlišuje, či ide o jednopodlažný alebo viacpodlažný rodinný dom. Pri jednopodlažnom môže byť podlahová plocha max. 150 m2 a pri viacpodlažnom sa musíte zmestiť do 300 m2.

Žiadosť o dotáciu môže podať každá fyzická osoba, ktorá je zároveň vlastníkom domu a má trvalý pobyt na Slovensku alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Týmito podmienkami to však nekončí. Aby vám žiadosť schválili, musí dom slúžiť iba na bývanie. Ak ste živnostník, nemôžete v ňom mať dielňu či sklad produktov a ani sídlo firmy.

Aká je výška príspevku?

 • Výška príspevku závisí od toho, či ide o starší dom alebo novostavbu. Na novostavbu môžete získať max. 8 000 eur, na starší rodinný dom je to až 8 800 eur. Pri staršom dome máte 800 eur navyše na financovanie projektovej dokumentácie. Bez tej by ste príspevok ani nedostali.

 • Príspevok môžete využiť nielen na vyplatenie materiálu a samotnú inštaláciu, ale aj na doplnkové stavebné práce. Napr. na prenájom a rozloženie lešenia, vývoz stavebného materiálu, inštaláciu bleskozvodov, výmenu parapetov či montovanie zábradlí
 • Bonusom je, že ak máte v projektovej dokumentácii zahrnutú napríklad aj výmenu kotla na drevo za tepelné čerpadlo, môžete ju takisto financovať z tohto príspevku.

Ako požiadať o príspevok? 

Na oficiálnych stránkach projektu „Bývajte úsporne“ treba vždy počkať na spustenie výzvy na daný rok. Po spustení výzvy podáte elektronickú žiadosť, ktorú potom musíte do 10 dní spolu s určenými prílohami doručiť písomne na adresu uvedenú v žiadosti. Tak už len budete čakať na rozhodnutie, či vám príspevok schválili alebo nie.

2. Dotácia na tepelné čerpadlo

Aké sú podmienky získania príspevku?

O príspevok na tepelné čerpadlo môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá je zároveň majiteľom domu. Dôležitou informáciou je, že dom nemôže byť postavený na území Bratislavského kraja. Táto podmienka platí pre všetky dotácie na eko projekty, ktoré patria pod výzvu „Zelená domácnostiam II“.

Príspevok by vám mohli zamietnuť aj v prípade, že by ste sa inštalovaním tepelného čerpadla odpojili od systému centralizovaného zásobovania teplom (napr. od centrálnej kotolne na plyn či biomasu). Je to preto, že tento spôsob kúrenia je v súčasnosti ešte stále energeticky aj ekologicky výhodnejší.

Takisto je nevyhnutné, aby typ a výrobca čerpadla, o ktoré máte záujem, bol do projektu zapojený.

Aká je výška príspevku?

 • Výška dotácie na tento ekoprojekt je variabilná. Základná suma pre rodinný dom je 272 eur na KW výkonu vybraného tepelného čerpadla. Najviac môžete získať 2 720 eur.
 • No ak je váš dom zateplený alebo máte vymenené okná a únik tepla je minimálny, alebo nemáte prístup k centrálnemu zásobovaniu teplom, môžete požiadať až o 2 992 eur. Ak u vás platia obe možnosti zároveň, máte nárok na 3 400 eur.
 • Pri dotácii na tepelné čerpadlo sa však príspevok nepripisuje na účet vám, ale firme, ktoré vám zariadenie zabezpečí a nainštaluje. Tá vám dotovanú sumu odpočíta z celkovej čiastky.

Ako požiadať o príspevok?

O príspevok môžete požiadať na oficiálnych stránkach projektu „Zelená domácnostiam II“. Celé to funguje systémom poradovníka alebo tzv. zásobníka. Je potrebné vyplniť formulár, vďaka ktorému dostanete poradové číslo. Potom už len musíte počkať, kedy sa dostanete na rad, a vaša žiadosť sa začne vyhodnocovať. Všetky dodatočné informácie s ďalším postupom vám prídu mailom.

To, aké miesto v zásobníku získate, ovplyvňuje aj stav vášho domu – či je zateplený alebo pripojený na centralizované zásobovanie teplom (CZT). Takže poradie nezávisí len od termínu, v ktorom ste žiadosť poslali.

3. Dotácia na kotol na biomasu

Aké sú podmienky získania príspevku?

Aj tu platí, že o príspevok môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá je zároveň vlastníkom domu mimo Bratislavského kraja. O dotáciu na eko projekt môžete požiadať len vtedy, ak kúrite uhlím alebo nemáte prístup k centralizovanému zásobovaniu teplom.

Ak chcete získať peniaze, aby ste vymenili starý kotol na uhlie, musíte preukázať, že ním naozaj kúrite. Napríklad poslať fotky samotného kotla, uhlia či kópie účtov za nakúpené palivo.

Dotáciu nezískate, ak máte možnosť pripojenia k inému zdroju, napríklad k plynu, alebo už využívate kotol na drevo či elektrinu. Je to preto, že v takomto prípade by sa výmenou vaše emisie CO2 nijako výrazne nezmenili, takže by to bolo neefektívne.

Aká je výška príspevku?

 • Aj pri tomto eko projekte sa dotácia počíta na základe výkonu inštalovaného kotla. Na jeden kW pripadá 80 eur a získať môžete najviac 1 200 eur. Aj tu však pomôže, ak máte dom zateplený či obnovený tak, aby teplo zbytočne neunikalo, alebo sa nemôžete pripojiť na CZT. Ak platí aspoň jedna z vecí, môžete dostať až 1 320 eur. Ak obe, suma sa vyšplhá na 1 500 eur.
 • Zo získaných peňazí môžete zaplatiť nielen za samotný kotol, ale aj za inštalačné práce či iné doplnky potrebné na jeho fungovanie, napríklad zásobník na pelety či akumulačný zásobník vody.

Ako požiadať o príspevok?

Postup je rovnaký ako pri žiadosti o tepelné čerpadlo. Aj tu môžete byť v zásobníku uprednostnení, ak je váš dom zateplený, no stále kúrite uhlím a nemáte iné možnosti pripojenia.

4. Dotácia na slnečné kolektory a fotovoltické panely

Aké sú podmienky získania príspevku? 

Príspevok na fotovoltické panely môžete získať len vtedy, ak bývate v rodinnom dome. Naopak, o slnečný kolektor môžu požiadať aj obyvatelia panelákov. Opäť to však musí byť mimo Bratislavského kraja. Žiadosť môže podať fyzická osoba, ktorá dom vlastní, alebo manžel či manželka, ak má na dome bezpodielové spoluvlastníctvo.

Dôležité je tiež to, aby sa v dome nepodnikalo a nebol vedený v obchodnom majetku žiadnej firmy. Dom je možné aj prenajímať, no nájomca nemôže byť podnikateľom. Právnickej osobe či neziskovke môžete prenajať len 15 % z celej plochy.

Ďalšou podmienkou je, že aj po nainštalovaní panelov či kolektorov musíte ostať pripojení do elektrickej distribučnej siete. Nemôžete sa teda stať úplne energeticky sebestační.

Aká je výška príspevku?

 • Pri fotovoltických paneloch na výrobu elektriny môžete získať 500 eur na jeden kW, maximum je 1 500 eur. Pri solárnych kolektoroch na výrobu tepla je to 400 eur na kW výkonu, najviac však 1 400 eur.
 • Dotácia na solárne panely sa dá takisto navýšiť. Ak je dom zateplený alebo nemáte prístup k centrálnemu zdroju tepla, dostanete 1 540 eur. Ak spĺňate obe podmienky súčasne, môžete získať až 1 750 eur.

Ako požiadať o príspevok?

Postup je rovnaký ako aj pri vyššie spomenutých zariadeniach z projektu Zelená domácnostiam II.

5. Dotácia na elektromobil alebo hybrid

Aké sú podmienky získania príspevku?

O dotáciu na elektromobil alebo hybridné vozidlo môžu požiadať všetky fyzické osoby, živnostníci, podnikatelia a dokonca aj obce či vyššie územné celky a niektoré organizácie spadajúce pod nich.

Príspevok musíte využiť do jedného roka a maximálna obstarávacia cena auta nemôže byť vyššia ako 50 000 eur s DPH.

Aká je výška príspevku?

 • Výška príspevku sa líši podľa toho, o aký typ elektromobilu alebo hybridu ide (kategória M1 alebo N1). Na elektromobil môžete získať najviac 8 000 eur a na hybrid 5 000 eur.

Ako požiadať o príspevok?

O dotáciu na tento eko projekt musíte požiadať na oficiálnej stránke projektu „Chcem elektromobil“. Aj tu funguje systém tzv. zásobníka. Poradie sa však nedá nijako ovplyvniť.

Ak vám štátne dotácie na eko projekty nepokryjú všetky náklady, môžete využiť dofinancovanie zvýhodnenou Eko pôžičkou od Cetelemu. Požičať si môžete od 2 000 do 50 000 eur s garantovaným úrokom 4,9 % ročne.

 

 

EKO pôžička od Cetelem. Reprezentatívny príklad: Pri úvere vo výške 15 000,00 €, s úrokovou sadzbou 4,90 % ročne, s počtom mesačných splátok 72 vo výške 257,72€, s dobou splatnosti 72 mesiacov je celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí 18 555,84€ vrátane poistenia. Poplatok za poskytnutie úveru je 0 €. RPMN je vo výške 5,01 %. Výpočet RPMN nezohľadňuje sumu určenú na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia pôžičky. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.