Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Zmena obchodných podmienok

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 13. 01. 2018 sa menia nasledovné dokumenty BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, pobočka zahraničnej banky:

  • Obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb,
  • Sadzobník poplatkov – časť poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem,
  • Reklamačný poriadok.

Nové dokumenty sú vám budú k dispozícii v časti Dokumenty na stiahnutie. Ak nebudete s novými dokumentmi súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah týkajúci sa Kreditnej karty Cetelem s BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, pobočka zahraničnej banky.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna