Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Informácia pre klientov

Vážený klient,

ochrana a bezpečnosť dát našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás prioritou, a preto sme vytvorili dokument obsahujúci pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia. Zároveň sme pre Vás v súvislosti s účinnosťou európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR") ku dňu 25.mája 2018 aktualizovali informácie o spracúvaní osobných údajov, v ktorých sa dozviete, ako chránime Vaše osobné údaje, čo s nimi robíme a aké máte práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov v BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, nájdete na našej internetovej stránke www.cetelem.sk/o-spolocnosti/ochrana-osobnych-udajov.

V prípade, že nemáte možnosť pozrieť si informácie na našej stránke, sú Vám k dispozícii k nahliadnutiu v sídle našej spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava a v nasledovných obchodných miestach BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.

V prípade detailnejších informácií ohľadom ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@cetelem.sk alebo telefonicky na 0850 11 12 12.

Ďakujeme Vám za dôveru a využívanie našich služieb.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky  

GDPR