Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Sadzobník poplatkov platný od 1. 7. 2022

Vážení klienti,  

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. 7. 2022 dochádza k zmene Sadzobníka poplatkov, časť poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem. Úplné znenie Sadzobníka poplatkov je k dispozícii od 27. 4. 2022 na webovej stránke banky www.cetelem.sk - Dokumenty na stiahnutie - Všeobecné  

Zmenou Sadzobníka poplatkov sa menia zmluvné podmienky súvisiace s revolvingovým úverom a kreditnou kartou. Ak nebudete so zmenou zmluvných podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou, najneskôr pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien, ukončiť zmluvný vzťah týkajúci sa Kreditnej karty Cetelem s BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, pobočka zahraničnej banky. Ak banke nedoručíte výpoveď, dňom účinnosti zmeny začne platiť zmenen‎‎ý Sadzobník poplatkov, ako ho navrhla banka.  

Bližšie informácie k týmto zmenám Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0850 11 12 12.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna