Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie úveru verzus odklad splátok

Pandémia koronavírusu nám priniesla množstvo nových životných výziev a problémov. Veľa z nás, sa už v predstihu pripravila na podobnú situáciu a dnes možno nato zabúdate. Poistili ste sa. Pozrime sa preto spolu, ako si viete pomôcť vy sami, alebo ako vám vieme pomôcť my, vo vašej novej životnej situácii. Čítať viac ...

Rozhovor s produktovým špecialistom našej banky na poistenie Petrom Ševcom.

Odklad splátok nemusí byť to jediné riešenie.

Pandémia koronavírusu nám priniesla množstvo nových životných výziev a problémov. Veľa z nás, sa už v predstihu pripravila na podobnú situáciu a dnes možno nato zabúdate. Poistili ste sa. Pozrime sa preto spolu, ako si viete pomôcť vy sami, alebo ako vám vieme pomôcť my, vo vašej novej životnej situácii.

Téma dňa: Poistenie úveru verzus odklad splátok

Ste klient našej banky a ako súčasť k úveru máte aj poistenie. Konkrétne poistenie schopnosti splácať úver. Prišli ste o prácu alebo príjem počas pandémie. Zvažujete požiadať o odklad splátok. No pozor! Odklad splátok znamená iba ich odloženia na neskôr, no vy máte k  dispozícii ešte jedno eso v rukáve. Poistenie, ktoré vám môže dnes veľmi pomôcť. Prečítajte si viac v našom rozhovore.

Otázka: Čo znamená poistenie schopnosti splácať úver k úveru od Cetelem?

Poistenie schopnosti splácať úver je typ poistenia, ktoré vás chráni pred neočakávanými životnými situáciami, ktoré môžu ohroziť schopnosť splácať úver, napríklad aj strata zamestnania.

Otázka: Ako funguje také poistenie? Čo sa stane, ak nemôžem splácať úver?

V prípade takýchto situácií mesačné splátky alebo celý zostatok dlhu uhradí  namiesto vás  poisťovňa.

Otázka: Čo kryje poistenie schopnosti splácať úver?

Pri uzatváraní poistenia ste mali možnosť si vybrať z viacerých balíkov poistenia. Čo pokrýva vami vybraté poistenie si môžete skontrolovať v zmluve. Poistenie môže kryť tieto prípady:

 1. smrť: V prípade smrti poisťovňa uhradí celý zostatok dlhu.
 2. plná a trvalá invalidity: Ak bude klientovi priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70%, poisťovňa namiesto klienta zaplatí celý zostávajúci dlh.
 3. pracovná neschopnosť: Počas dlhodobej pracovnej neschopnosti začne poisťovňa po uplynutí stanovenej lehoty uhrádzať mesačné splátky namiesto klienta.
 4. hospitalizácia: Poisťovňa vyplatí klientovi poistné plnenie v prípade hospitalizácie trvajúcej dlhšie ako tri dni.
 5. strata zamestnania: V prípade, že klient príde o zamestnanie a nedokáže si hneď nájsť nové, začne po uplynutí stanovej lehoty poisťovňa uhrádzať mesačné splátky za klienta.

Otázka: Stratil som zamestnanie, splácam osobnú pôžičku a mám poistenie schopnosti splácať úver, čo mám robiť?

V takomto prípade ste už určite zvažovali či požiadať o odklad splátok. To však nie je jediným možným riešením vašej situácie. Lepšou voľbou pre vás môže byť nahlásenie poistnej udalosti.Skontrolujte si na vašej zmluve typ poistenia a rozsah jeho krytia.

Pri odklade splátok nedochádza k ich odpusteniu a odložené splátky budete musieť zaplatiť neskôr. V prípade poistnej udalosti však splátky za vás uhrádza poisťovňa.

Otázka: Kedy máte nárok na poistné plnenie?

Na poistné plnenie pri osobnej pôžičke a nákupe na splátky máte nárok, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • ste zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 • boli ste prepustený na základe výpovede danej zamestnávateľom, 
 • u zamestnávateľa ste pracovali minimálne 12 mesiacov,
 • od vzniku poistenia uplynulo minimálne 30, resp.  90 dní (podľa vášho produktu)
 • vaša nezamestnanosť trvá nepretržite aspoň 30, resp. 60 dní (podľa vášho produktu)

Otázka: Spĺňam vyššie uvedené podmienky, ako mám teraz postupovať?

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, stiahnite si formulár na nahlásenie poistnej udalosti na stránke  https://bnpparibascardif.sk/poistne-udalosti a pošlite ho do poisťovne poštou, alebo  e-mailom na cardifslovakia@cardif.com. Pre čo najrýchlejšie vybavenie nezabudnite doložiť všetky doklady súvisiace s vašou poistnou udalosťou ako sú popísané v tlačive.

Téma dňa: Najčastejšie otázky o poistení počas odkladu splátok osobnej pôžičky alebo nákupu na splátky

Otázka: Mám poistenie a dostal som odklad splátok. Som poistený aj počas odkladu? Áno, poistenie trvá aj počas odkladu splátok. Odklad nemá vplyv na prípadnú poistnú udalosť.

Otázka: Ak sa predĺži doba splácania, predĺži sa aj doba poistenia úveru? Áno, úver budete mať poistený počas celej doby splácania.

Otázka: Musím platiť poistenie aj počas odkladu? Nie, počas odkladu nie je potrebné platiť poistenie. V prípade odkladu vám odložíme odklad celej splátky vrátane poplatku za poistenie. Po skončení odkladu, doplatíte poistenie za obdobie odkladu v novo definovaných mesačných splátkach.

Otázka: Zmení sa výška poistného po odklade? Áno, výška poistenia je určená ako percento z mesačnej splátky úveru. Nakoľko sa po odklade zmení mesačná splátka, zmení sa aj výška poistného. Súčasťou vašich nových splátok bude aj doplatok poplatku za poistenie za mesiace odkladu splátok.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti? V prípade poistnej udalosti je potrebné nahlásiť poistnú udalosť poisťovni Cardif. Potrebné tlačivo nájdete na stránke  https://bnpparibascardif.sk/poistne-udalosti a pošlite ho do poisťovne poštou, alebo  e-mailom na cardifslovakia@cardif.com. Pre čo najrýchlejšie vybavenie nezabudnite doložiť všetky doklady súvisiace s vašou poistnou udalosťou ako sú popísané v tlačive.

Otázka: Mám poistenie straty zamestnania a pre pandémiu som ostal nezamestnaný – som krytý? Áno, poistenie straty zamestnania kryje aj situácie, keď ste boli prepustený z dôvodov spôsobených pandémiou, ak sú splnené ostatné podmienky pre vznik poistnej udalosti.

Otázka: Mám iba kreditnú kartu, aj tam mám poistenie? Aj pri žiadosti o vydanie karty ste mali možnosť zvoliť si poistenie. Aký typ poistenia máte a rozsah jeho krytia si viete skontrolovať v zmluve. Okrem poistenia schopnosti splácať vašu kreditnú kartu, máte možnosť si vybrať aj z ponuky ďalších typov poistenia:

 • Poistenie pravidelných platieb, ktoré Vám umožní uhrádzať Vaše pravidelné výdavky (napr. nájomné, spotreba energie, telefónne účty), v prípade smrti alebo trvalej invalidity poisťovňa vyplatí jednorazový príspevok.
 • Poistenie vecí osobnej potreby Vám nahradí škodu spôsobenú stratou alebo odcudzením osobných vecí ako sú kľúče, doklady, dioptrické okuliare či mobilný telefón.
 • Doplnkové zdravotné poistenie poskytuje dodatočnú ochranu pre prípad úrazu a choroby, možnosť konzultovať lekársku diagnózu či zdravotné asistenčné služby.
 • Cestovné poistenie ku kreditnej karte, ktoré Vás ochráni pred finančnými výdavkami pri neočakávaných udalostiach, ochoreniach alebo úrazoch, ktoré môžu nastať v zahraničí. Náklady na zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu aj lekárom predpísané lieky pokrýva aj v prípade ochorenia koronavírusom.

V prípade otázok, sme tu pre Vás, našich klientov. Obráťte sa na nás telefonicky na 0850 111 212 počas pracovných dní od 8:00 do 16:30 alebo prostredníctvom online formulára tu» 

Vaša banka  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA