Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Odklad splátok – LEX KORONA

Odklad splátok

Vážení klienti,

9. apríla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 75/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý upravuje podmienky odkladu splátok úveru. V tejto súvislosti si, prosím, pozorne prečítajte dôležité informácie súvisiace s odkladom splátok.  

V zmysle zákona č.  75/2020 Z. z  o odklad splátok na spotrebiteľskom úvere môže požiadať každý klient, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto Zákona. Žiadosť o odklad splátok si treba premyslieť a v prípade, ak ste schopný úver splácať, pokračujte v jeho splácaní. Odkladom splátok si presuniete iba existujúce splátky na neskôr, ktoré budete musieť po období odkladu uhradiť a zároveň sa vám daný úver predraží, vzhľadom na úroky, ktoré sa budú počítať počas celej doby odkladu. Dôležité: Odklad splátok podľa LEX KORONA sa nevzťahuje na kreditné karty (revolvingový úver).

Venujte pozornosť následnému príkladu

Príklad ako môže vyzerať odklad splátok na pôžičke s poistením: O pôžičku ste si požiadali v auguste 2016 v celkovej výške 10.000 EUR so splatnosťou 72 mesiacov s úrokom 9,74 % ročne. Splácate už 3,5 roka a pôžičku by ste mali doplatiť v júli 2022. Čo sa stane s vašou pôžičkou keď si požiadate o odklad pôžičky na 9 mesiacov? Splatenie pôžičky sa vám predĺži o 9 mesiacov a preplatíte 425 EUR navyše. 

Základné informácie k odkladu splátok:

 • O odklad splátok musíte požiadať prostredníctvom formulára
 • Odklad splátok je bez poplatku
 • O odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie môžete požiadať najviac jedenkrát
 • V úverovom registri nebudete mať negatívny zápis, ak sa odklad splátok povolil pred 01.04.2021 a trvá aj po 31.03.2021. Odklad splátok povolený od 01.04.2021 má za následok negatívny zápis v úverovom registri.
 • Odklad splátky na pôžičke a splátkovom predaji môže byť maximálne 9 mesačných splátok (konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu),
 • Počas odkladu sa úver aj naďalej úročí, ale úroky zaplatíte až po uplynutí odkladu v rámci zvyšných splátok úveru. Dôsledkom odkladu splátok je zvýšenie celkových nákladov úveru v podobe viac zaplatených úrokov.
 • Počas odkladu sa poistenie počíta. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, budeme vás informovať o ďalšom postupe pri jej platbe. Poistenie bude súčasťou odkladu a bude potrebné ho hradiť v plnej výške aj naďalej po uplynutí odkladu v rámci zvyšných splátok úveru. Ak by počas odkladu došlo k skutočnosti, ktorej následkom je zmena výšky splátky po odklade, oznámime vám novú výšku splátky a tiež poplatku za poistenie k úveru, ak ho v súvislosti so zmluvou o úvere uhrádzate spolu so splátkou úveru.
 • Vypočítané úroky a poistenie počas odkladu budete platiť v navýšenej splátke po skončení odkladu

Ku dňu žiadosti nesmiete byť: o

 • v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
 • k 29. februáru 2020 v omeškaní dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur so splátkou pri inom úvere nami poskytnutom,
 • ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania podľa nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (čl.178).

Odporúčanie:

Aj v prípade povolenia odkladu splátok, môžete úver naďalej splácať (čiastkovo, alebo v plnej výške) alebo predčasne splatiť.  Žiadosť o odklad splátok pre Nákup na splátky a Pôžičku nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.  Vyplnenú žiadosť pošlite na rozpocet@cetelem.sk.  

V prípade, ak potrebujete riešiť otázky týkajúce sa vášho úveru, ktoré nesúvisia bezprostredne s koronavírusom, použite existujúci formulár na kontakt na www.cetelem.sk/kontakty.

Ďakujem za pochopenie

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna