Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Krízová linka pomoci

Krízová linka pomoci je dostupná pre všetkých ľudí na www.krizovalinkapomoci.sk a ponúka anonymnú a bezplatnú pomoc v krízových situáciách, ktoré vznikajú v súvislosti s Covid-19 prostredníctvom četu, e-mailu, videoporadenstva a telefonického poradenstva na 0800 500 333.

S príchodom koronavírusu aj na územie Slovenskej republiky sa veľký počet ľudí ocitol v situácii, ktorej čelia prvýkrát, a ktorá so sebou zároveň prináša mnohé straty, náročné situácie a stresujúce okamihy plné neistoty. Krízová linka pomoci vznikla v čase pandémie COVID-19 ako popud občianskeho združenia IPčko s cieľom poskytnúť psychologickú pomoc ľuďom v kríze. IPčko vnímalo silnú potrebu založenia Krízovej linky pomoci v dôsledku rapídneho nárastu krízových kontaktov na doteraz prevádzkovaných online linkách dôvery IPčko.sk a Dobrá linka

Krízová linka pomoci je dostupná pre všetkých ľudí na www.krizovalinkapomoci.sk a ponúka anonymnú a bezplatnú pomoc v krízových situáciách, ktoré vznikajú v súvislosti s Covid-19 prostredníctvom četu, e-mailu, videoporadenstva a telefonického poradenstva na 0800 500 333. 

Krízová linka pomoci

Ako funguje krízová linka pomoci?

Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Poradenstvo poskytujú odborne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia. Viac informácií na www.krizovalinkapomoci.sk/

Zdroj informácií a obrázkov: www.krizovalinkapomoci.sk

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna