Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Inkaso v SEPA

Od 1. februára začína na Slovenku, ako aj v ostatných krajinách SEPA priestoru, fungovať SEPA inkaso, ktoré nahrádza doteraz používané klasické inkaso. To znamená, že od tohto dátumu, nebudete podpisovať súhlas s inkasom banke, ale spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. podpíšete Mandát na inkaso v SEPA. O posielanie platieb sa potom postará vaša banka. Splátky tak budete mať uhradené ku dňu splatnosti a nemusíte zadávať príkaz na úhradu splátky každý mesiac. Klienti, ktorí už majú zriadené inkaso (pred 1. februárom 2014) nemusia podpisovať s Cetelemom mandát, existujúce inkasá budú totiž automaticky pretransformované na SEPA inkaso. Mandát na inkaso v SEPA je potrebné podpísať len pri nových inkasách, ktoré vzniknú po 1.2.2014.

Pre úspešné zriadenie inkasa využite formulár „Mandát na inkaso v SEPA“, ktorý si môžete stiahnuť v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“. Podpisom mandátu udeľujete súhlas spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., na zaslanie výzvy do vašej banky, aby odpísala výšku mesačnej splátky z vášho bankového účtu. Zároveň je potrebné dať súhlas aj vašej banke, aby tieto finančné prostriedky mohla z vášho bankového účtu odpisovať. Mandát je preto potrebné zaslať podpísaný a vyplnený spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., a zároveň predložiť vašej banke pre zriadenie súhlasu s inkasom. Mandát na inkaso pošlite poštou na adresu: CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36, Bratislava 1 alebo e-mailom na adresu pozicka@cetelem.sk.

SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové platby v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové platby, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Základným cieľom SEPA je, zjednodušene povedané, faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro.