Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA na Slovensku!

Od 1.1.2016 bude na slovenskom bankovom trhu pôsobiť banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902 konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 47 258 713, zastúpená vedúcim pobočky zahraničnej banky: Miguel José Sentieiro Pereira.