Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Parametre a podmienky získania kreditnej karty

Všetky parametre vašej kreditnej karty, máte definované vo vašej zmluve (Rámcová zmluva). Nastavenia produktov, sa líšia a sú špecifikované zmluvou. Nižšie uvedené parametre sú orientačné.

Parametre kreditnej karty od CetelemPopis

Úverový rámec

až do 5 000 €.

Úroková sadzba

Kreditné karty Cetelem sú úročené sadzbou od 1,49% p.m. , pričom úroková sadzba 1,49% p.m. platí pre Online kreditnú kartu. Viac v zmluvnej dokumentácii

Poplatky

Online kreditná karta nemá mesačný poplatok, niektoré typy kreditný kariet majú mesačný poplatok 2,99 €, ktorý majú definovaný v zmluve. Bližšie informácie o účtovaní mesačného poplatku 2,99 EUR nájdete v sadzobníku poplatkov.

Mesačná splátka

Na kreditnej karte môžete využívať flexibilné splácanie. Sami sa rozhodnete, koľko z dlžnej sumy zaplatíte, nad rámec minimálnej splátky. Formu úhrady si volíte rovnako sám: prevodom na účet, vkladom v hotovosti alebo šekom na pošte. Minimálna výška mesačnej splátky je uvedená v zmluvnej dokumentácii, a na vašom výpise ku kreditnej karte, podľa produktu, ktorý ste si zvolili. Splatnosť minimálnej mesačnej splátky je 10. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené čerpanie. Minimálna výška mesačnej splátky je rátaná ako % (od 3 do 5) z úverového rámca, alebo ako % (od 3 do 5) z čerpanej sumy zaokrúhlená na najbližších 300 €.

Bezúročné obdobie

Kreditné karty Cetelem vám ponúkajú jedno z najdlhších bezúročných období na trhu. Bezúročné obdobie je čas, počas ktorého môžete kartu používať na nákupy u obchodníkov alebo online – bez úrokov. Začiatok bezúročného obdobia je začiatok mesiaca, splatnosť bezúročných nákupov je posledný pracovný deň nasledujúceho mesiaca (peňažné prostriedky musia byť už pripísané na našom bankovom účte). Ak vyrovnáte minuté finančné prostriedky do konca bezúročného obdobia, ušetríte na úroku. Viac informácií o bezúročnom období >>

Poistenie

Pre Váš pocit istoty si môžete ku svojej kreditne karte zvoliť aj poistenie, ktoré Vás zabezpečí v prípade nepriaznivej životnej situácie. Viac informácii >>

Všetky informácie ku svojej kreditnej karte Cetelem získate vo vašej osobnej klientskej zóne. Prihlásenie do klientskej zóny >>

Princíp fungovania kreditnej karty

Zaujíma vás ako funguje kreditná karta? Prečítajte si o tom viac v našom článku >>

Ochrana kreditnej karty

Prečítajte si naše odporúčania k ochrane Vašej Kreditnej karty Cetelem pri jej používaní. Prečítajte si o tom viac v našom článku >>

Možnosti použitia kreditnej karty

Nakupujte každý mesiac s kreditnou kartou Cetelem, všade, kde sa Vám zapáči a my Vás za to odmeníme: 1 % z každej platby kreditnou kartou získate vždy naspäť na Váš účet (najviac 1% z maximálneho možného úverového rámca). Platí pre platbu kartou za tovary a služby v kamenných predajniach a aj na internete. Prečítajte si o tom viac v našom článku >>

Princíp fungovania kreditnej karty

Zaujíma vás ako funguje kreditná karta? Prečítajte si o tom viac v našom článku >>

 

Podmienky získania kreditnej karty od Cetelem

 • trvalý pobyt na území SR
 • minimálny vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
 • trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku
  • Zamestnanec – preukázanie  trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania)
  • Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov 
  • Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok)

Doklady potrebné k vybaveniu

 • doklad totožnosti (fotokópiu občianskeho preukazu),
 • druhý doklad pre overenie totožnosti (napr. vodičský preukaz, pas, ZŤP potvrdenie a pod ...)
 • výpis z vášho bankového účtu, kam vám pošleme peňažné prostriedky.

Požiadajte o kreditnú kartu od Cetelem jednoducho a rýchlo

 • Parametre online karty
 • Formulár
 • Online posúdenie
Kreditná karta - kalkulačka
min. 36
Bezúročné obdobie Všetky nákupy v predajniach alebo na internete, môžete mať úplne bez úrokov, ak celú čiastku vyčerpanú v priebehu predchádzajúceho mesiaca uhradíte do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci. K dispozícii tak máte až 55 dní bez úrokov.
55 dní
Poplatky a náklady
Celková čiastka k zaplateniu
Mesačné poplatky Poplatok za online kreditnú kartu
0
Platba v POS termináloch Platba kartou za nákupy alebo služby v kamenných predajniach, alebo na Internete
0
Prevod na Váš bankový účet
0
Výber z bankomatu v SR aj v zahraničí
5
Odmeny za platbu kartou
1 %

Poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie Vášho úveru chráni Vás aj Vašu rodinu. Dáva Vám istotu, že budete schopný splácať úver aj v prípade neočakávanej životnej situácie, ako sú pracovná neschopnosť, strata zamestnania, hospitalizácia, trvalá invalidita, či úmrtie.

 • Strata zamestnania V prípade nedobrovoľnej straty zamestnania poisťovňa preberá na seba hradenie Vašich mesačných splátok, a to až po dobu 12 mesiacov. V prípade, že budete ku dňu vzniku poistenej udalosti SZČO nevzniká nárok na plnenie, avšak pri PN máte nárok na dvojnásobné plnenie.
 • Hospitalizácia V prípade nečakanej hospitalizácie Vám poisťovňa uhradí jednorazové plnenie vo výške 25€, ak hosp. trvá 4-7 dní alebo 50€, ak hosp. trvá 8 a viac dní.
 • Smrť V prípade úmrtia poisteného poisťovňa uhradí celú dlžnú čiastku finančného záväzku. Takto nebudú zaťažení splatením úveru pozostalí a rodina klienta.
 • Invalidita V prípade trvalej invalidity Vám poisťovňa uhradí celú dlžnú čiastku finančného záväzku. Takto zabezpečíte Vašu rodinu pred finančnými ťažkosťami.
 • Práceneschopnosť V prípade pracovnej neschopnosti poisťovňa preberá na seba hradenie Vašich mesačných splátok, a to až po dobu 12 mesiacov.
 • Zneužitie karty V prípade zneužitia karty v dôsledku jej straty alebo odcudzenia poisťovňa vyplatí plnenie až 100€.
Poplatok 5,29 % z mesačnej splátky

Reprezentatívny príklad pre revolvingový úver bez mesačného poplatku: Poplatok za správu úveru: 0 €, Výška úverového rámca: 900 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 19,4 %. Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania 900 € nákupom na obchodnom mieste, s výškou mesačnej splátky: 82,46 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 17,88 % p.a.. Doba splatnosti revolvingového úveru: 12 mesiacov, počet mesačných splátok: 12, spotrebiteľský úver na dobu neurčitú. Celková čiastka k zaplateniu: 989,52 €. Pre výpočet RPMN nebola zohľadnená suma určená na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia revolvingového úveru. Iné mechanizmy čerpania revolvingového úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov.   


Reprezentatívny príklad pre revolvingový úver s mesačným poplatkom: Poplatok za správu úveru: 2,99 €, Výška úverového rámca: 900 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 32,9 %. Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania 900 € nákupom na obchodnom mieste, s výškou mesačnej splátky: 87,21 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 21,96% p.a.. Doba splatnosti revolvingového úveru: 12 mesiacov, počet mesačných splátok: 12, spotrebiteľský úver na dobu neurčitú. Celková čiastka k zaplateniu:1 046,52 €. Pre výpočet RPMN nebola zohľadnená suma určená na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia revolvingového úveru. Iné mechanizmy čerpania revolvingového úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov.