Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Parametre kreditnej karty

Úverový rámec

S Kreditnou kartou Cetelem môžete mať k dispozícii úverový rámec v rozpätí od 300,00 € do 3 400,00 €.

Úroková sadzba

Kreditná karta Cetelem je úročená sadzbou od 1,49 % p. m., ktorá je porovnateľná s ostatnými bankami na slovenskom trhu.

Poplatky

Pri Kreditnej karte Cetelem sa neúčtuje ročný poplatok. Mesačne sa účtuje suma 2,99 € za kreditnú kartu, okrem Online kreditnej karty Cetelem, ktorá je bez poplatkov.

Mesačná splátka

Výška mesačnej splátky na Vašej Kreditnej karte Cetelem sú 4 % alebo 5% z aktuálneho úverového rámca alebo z dlžnej sumy.
Mesačná splátka je splatná vždy k 10. dňu v mesiaci.

Bezúročné obdobie

Kreditná karta Cetelem Vám ponúka najdlhšie bezúročné obdobie na trhu kreditných kariet až do 52 dní. Pokiaľ svoj dlh uhradíte najneskôr do 22. dňa nasledujúceho po mesiaci čerpania z kreditnej karty, nebudete platiť žiadne úroky. viac

Reprezentatívny príklad: výška fixnej úrokovej sadzby: 17,88% p.a. RPMN: 19,41%. Dodatočné predpoklady pre výpočet RPMN: výška čerpania Revolvingového úveru 600,00 €, s výškou mesačnej splátky 54,97 € a splatenie Revolvingového úveru v 12 rovnakých mesačných splátkach. Pre výpočet RPMN nebola zohľadnená suma určená na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia Revolvingového úveru. Klient je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poistením Revolvingového úveru, a to aj pred poskytnutím Revolvingového úveru. Celková čiastka k zaplateniu: 659,64 €. Priemerná hodnota RPMN: 22,88%.

Poistenie

Navyše pre Váš pocit istoty, kreditná karta obsahuje poistenie, ktoré je už zahrnuté vo Vašej mesačnej splátke. viac

Pokiaľ kreditnú kartu hneď nepoužijete, nič vás nestojí.

Výšku aktuálneho a maximálneho úverového rámca ako aj informácie o Vašej mesačnej splátke zistíte po prihlásení do Klientskej zóny alebo telefonicky na čísle 02/593 42 773.

Navigace Vyhľadávanie Klientska zóna