Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Parametre kreditnej karty

Všetky parametre vašej kreditnej karty, máte definované vo vašej zmluve (Rámcová zmluva). Nastavenia produktov, sa líšia a sú špecifikované zmluvou. Nižšie uvedené parametre sú orientačné.

Úverový rámec

S kreditnými kartami našej banky môžete mať k dispozícií úverový rámec až do 5 000 €.

Úroková sadzba

Výška úverovej sadzby platná pre vašu kreditnú kartu Cetelem, je uvedená v zmluvnej dokumentácii. Kreditné karty Cetelem sú úročené sadzbou od 1,49% p.m. , pričom úroková sadzba 1,49% p.m. platí pre Online kreditnú kartu.

Poplatky

Mesačný poplatok za kreditnú kartu je definovaný vo vašej zmluve. Online kreditná karta nemá mesačný poplatok, niektoré typy kreditný kariet majú mesačný poplatok 2,99 €, ktorý majú definovaný v zmluve. Bližšie informácie o účtovaní mesačného poplatku 2,99 EUR nájdete v sadzobníku poplatkov.

Mesačná splátka

Na kreditnej karte môžete využívať flexibilné splácanie. Sami sa rozhodnete, koľko z dlžnej sumy zaplatíte, nad rámec minimálnej splátky. Formu úhrady si volíte rovnako sám: prevodom na účet, vkladom v hotovosti alebo šekom na pošte. Minimálna výška mesačnej splátky je uvedená v zmluvnej dokumentácii, a na vašom výpise ku kreditnej karte, podľa produktu, ktorý ste si zvolili. Splatnosť minimálnej mesačnej splátky je 10. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené čerpanie. Minimálna výška mesačnej splátky je rátaná ako % (od 3 do 5) z úverového rámca, alebo ako % (od 3 do 5) z čerpanej sumy zaokrúhlená na najbližších 300 €.

Bezúročné obdobie

Kreditné karty Cetelem vám ponúkajú jedno z najdlhších bezúročných období na trhu. Bezúročné obdobie je čas, počas ktorého môžete kartu používať na nákupy u obchodníkov alebo online – bez úrokov. Začiatok bezúročného obdobia je začiatok mesiaca, splatnosť bezúročných nákupov je posledný pracovný deň nasledujúceho mesiaca (peňažné prostriedky musia byť už pripísané na našom bankovom účte). Ak vyrovnáte minuté finančné prostriedky do konca bezúročného obdobia, ušetríte na úroku. Viac informácií o bezúročnom období >>

Reprezentatívny príklad pre revolvingový úver bez mesačného poplatku: Poplatok za správu úveru: 0 €, Výška úverového rámca: 900 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 19,4 %. Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania 900 € nákupom na obchodnom mieste, s výškou mesačnej splátky: 82,46 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 17,88 % p.a.. Doba splatnosti revolvingového úveru: 12 mesiacov, počet mesačných splátok: 12, spotrebiteľský úver na dobu neurčitú. Celková čiastka k zaplateniu: 989,52 €. Pre výpočet RPMN nebola zohľadnená suma určená na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia revolvingového úveru. Iné mechanizmy čerpania revolvingového úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov.  

Reprezentatívny príklad pre revolvingový úver s mesačným poplatkom: Poplatok za správu úveru: 2,99 €, Výška úverového rámca: 900 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 32,9 %. Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania 900 € nákupom na obchodnom mieste, s výškou mesačnej splátky: 87,21 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 21,96% p.a.. Doba splatnosti revolvingového úveru: 12 mesiacov, počet mesačných splátok: 12, spotrebiteľský úver na dobu neurčitú. Celková čiastka k zaplateniu:1 046,52 €. Pre výpočet RPMN nebola zohľadnená suma určená na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia revolvingového úveru. Iné mechanizmy čerpania revolvingového úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov.

Poistenie

Pre Váš pocit istoty si môžete ku svojej kreditne karte zvoliť aj poistenie, ktoré Vás zabezpečí v prípade nepriaznivej životnej situácie. Viac informácii >>

Všetky informácie ku svojej kreditnej karte Cetelem získate vo vašej osobnej klientskej zóne. Prihlásenie do klientskej zóny >>