Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Ochrana Kreditnej karty Cetelem

Odporúčania k ochrane Vašej Kreditnej karty Cetelem pri jej používaní.

  • Kreditnú kartu po obdržaní podpíšte na zadnej strane na podpisovom prúžku.
  • Vyhotovte si kópiu obidvoch strán kreditnej karty pre prípad reklamácie alebo nahlásenia čísla a platnosti karty pri jej strate, odcudzení alebo zničení.
  • Kreditná karta Cetelem je vydaná len na Vaše meno, preto ju nepožičiavajte žiadnej inej osobe.
  • Pri platení nákupu majte kartu stále pod dohľadom a vždy starostlivo skontrolujte, či je na bloku správne uvedený dátum, suma a obchodné miesto. Všetky bloky si odložte pre prípad reklamácie (vrátane neúspešných transakcií). Nesprávne vyplnené bloky a všetky ich kópie musia byť vo Vašej prítomnosti zničené pretrhnutím.
  • Chráňte magnetický prúžok karty pred mechanickým poškodením, nadmernou teplotou alebo pôsobením magnetického poľa.
  • Pravidelne kontrolujte, či transakcie uvedené na mesačných výpisoch z uvedeného účtu Kreditnej karty Cetelem zodpovedajú skutočnosti. V prípade nezrovnalostí nás kontaktujte telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.
  • Ukradli Vám kreditnú kartu, alebo ste ju stratili? Odporúčame ju urýchlene zablokovať na tel. čísle 0850 11 12 12. Viac o blokácii kariet >>

Odporúčania k používaniu Vášho PIN kódu.

  • Osobné identifikačné číslo (PIN kód) ku kreditnej karte si zapamätajte, nezaznamenávajte si ho a PIN obálku s uvedeným PIN kódom po zapamätaní zničte.
  • PIN kód nehovorte inej osobe a pri jeho zadávaní do bankomatu dbajte na to, aby vo Vašej blízkosti nebola cudzia osoba, ktorá by mohla PIN kód odpozorovať.
  • V prípade 3 chybne zadaných PIN kódov sa Vaša kreditná karta Cetelem dočasne zablokuje. Pre jej odblokovanie nás kontaktujte telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.