Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Hrajte o jednu z piatich elektrických kolobežiek

Vyhrajte za používanie kreditnej karty Cetelem elektrickú kolobežku od Sencor. 

Akcia prebieha od 1. mája 2022 do 31. mája 2022

Do akcie bude zaradený každý existujúci klient BNPP PF, ktorý:

a) Je držiteľom kreditnej karty Cetelem (klient), fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, v čase zapojenia do akcie dovŕšila osemnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

b) Nebude v omeškaní so zaplatením minimálnej splátky.

c) Každá transakcia od 50,00 EUR sa počíta ako jeden žreb.

d) Započítavajú sa tieto typy transakcií, možná je aj ich kombinácia:

 • platba u obchodníka
  • cez POS terminál
  • nákup v internetovom obchode
 • výber hotovosti z bankomatu na Slovensku alebo v zahraničí
 • prevod finančných prostriedkov
  • na účet klienta alebo na iný účet vedený v banke na Slovensku
  • na adresu klienta

Štatút a podmienky súťaže nájdete: