Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Získajte jednu splátku späť

Nemeňte svoje letné plány. Užívajte si leto podľa svojich predstáv, či už je to na dovolenke, pri rekonštrukcii bytu, alebo v novom aute. S našou pôžičkou, vás teraz odmeníme za pravidelné splácanie a vrátime vám 1 mesačnú splátku späť. Stačí splniť podmienky akcie: 

Podmienky akcie pre vrátenie jednej mesačnej splátky:       

  • Nová pôžička nad 7 000 € uzavretá v čase od 01. 07. 2020 do 15. 10. 2020      
  • Doba splatnosti pôžičky minimálne na 48 mesiacov
  • Registrácia v klientskej zóne na www.cetelem.sk/zona 
  • Pravidelné splácanie úveru

Požiadajte o nový  spotrebiteľsky úver a môžete získať späť 1 mesačnú splátku. Splátku vám vrátime ak:

a)     uzatvoria s Bankou zmluvu o spotrebiteľskom úvere, t.j. požiadajú o úver v čase od 01.07.2020 do 15.10.2020 a Banka úver poskytne v minimálnej výške 7 000 EUR a s dobou splatnosti úveru minimálne 48mesiacov s úrokovou sadzbou od 5,90%,

b)     budete pravidelne uhrádzať mesačné splátky do 15. dňa v mesiaci,

c)     nepožiadate o odklad splátok na úvere poskytnutom podľa písm. a),

d)     zároveň sa prihlásite, resp. registrujete do klientskej zóny banky,

e)     úver poskytnutý podľa písm. a) predčasne nesplatíte do 24 mesiacov od jeho poskytnutia

f)     v prípade refinancovania iných úverov v banke súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov nepresiahne  20 % z celkovej výšky úveru poskytnutého  podľa písm. a).

Klienti, ktorí splnenia všetky podmienky uvedené v písm. a) - f) tohto Verejného prísľubu získajú späť  jednu  mesačnú splátku úveru (ďalej len „Benefit“). Benefit bude klientom vyplatený 16.12.2021 vo forme vrátenia/úhrady jednej mesačnej splátky na účet klienta. V prípade, ak klienti odo dňa vyplatenia Benefitu až do dňa úplného splatenia úveru poskytnutého v zmysle písm. a) porušia akúkoľvek z podmienok uvedených v písm. b) až f) vyššie, právo na vrátenie jednej mesačnej splátky zaniká od počiatku a v takomto prípade je banka oprávnená požadovať vrátenie vyplatenej sumy.

Stiahnúť verejný prísľub