Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné
Pôžička a Nákup na splátky
Poistenie
Poistenie schopnosti splácať úver
Dokumenty k poisteniu k osobnej pôžičke
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2016 - 30.6.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014 do 31.1.2016
Dokumenty k poisteniu k nákupu na splátky
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.12.2014 - 30.6.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 16.5.2017
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.11.2022
Dokumenty k poisteniu ku kreditnej karte (revolvingovému úveru)
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 22.2.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 16.5.2017
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
Archív dokumentov pre poistenie (k osobnej pôžičke, nákupu na splátky a revolvingovému úveru)
Pre poistenie vzniknuté od 1. 11. 2012 podľa Rámcovej zmluvy o poistení CTM3059
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2012
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2011
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 11.6.2010
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.4.2010
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.1.2009
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.4.2008
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 15.1.2006
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.5.2005
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2004
Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých do 30.9.2004
Poistenie pravidelných platieb
Dokumenty k poisteniu k osobnej pôžičke
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2016 - 30.6.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 01.01.2014 do 31.01.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.12.2020
Dokumenty k poisteniu ku kreditnej karte (revolvingovému úveru)
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 01.12.2014 do 30.6.2016

Dodatkom č. 4 k RZ CTM7081 došlo k zmene Rámcovej poistnej zmluvy CTM7081) v Čl.7 Poistné a to vo vzťahu k Poistníkovi (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), ktorý má povinnosť hradiť poistné. Výška pravidelných mesačných poplatkov v súvislosti so službami, ktoré sú klientovi (Poistenému) poskytované ako držiteľovi kreditnej karty, ako aj výška poplatku za poistenie zostáva nezmenená.

Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Archív dokumentov pre poistenie (k osobnej pôžičke, nákupu na splátky a revolvingovému úveru)
Pre poistenie uzatvorené od 1.2.2013
Pre poistenie uzatvorené od 1.2.2012
Pre poistenie uzatvorené od 15.10.2011 k produktu Osobná pôžička
Pre poistenie uzatvorené do 14.10.2011
Poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb pre domácnosť - Asistent
Pre poistenie uzatvorené od 1.8.2021
Pre poistenie uzatvorené od 25.5.2018
Pre poistenie uzatvorené od 22.07.2016
Pre poistenie uzatvorené od 1.7.2016
Pre poistenie uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
Pre poistenie uzatvorené do 1.1.2014
Cestovné poistenie – Európa
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Pre poistenie uzatvorené od 25.5.2018
Pre poistenie uzatvorené od 1.7.2016
Pre poistenie uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
Pre poistenie uzatvorené do 1.1.2014
Doplnkové zdravotné poistenie
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Doplnkové zdravotné poistenie platné pre zmluvy uzatvorené do 30.6.2016

Dodatkom č 1 k RZ CTM6513 došlo k zmene Rámcovej poistnej zmluvy CTM6513) v Čl.7 Poistné a to vo vzťahu k Poistníkovi (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), ktorý má povinnosť hradiť poistné. Výška pravidelných mesačných poplatkov v súvislosti so službami, ktoré sú klientovi (Poistenému) poskytované ako držiteľovi kreditnej karty, ako aj výška poplatku za poistenie zostáva nezmenená.

Doplnkové zdravotné poistenie platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Formuláre pre oznámenie poistnej udalosti
Kreditná karta
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna