Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Čo je to sondáž so zamestnávateľom?

Vyjadrením súhlasu dávate Banke možnosť, aby si na účely posúdenia schopnosti splácať úver overila pravdivosť Vami poskytnutých údajov u Vášho zamestnávateľa (napríklad formu zamestnania a výšku príjmu). Banka za týmto účelom oznámi zamestnávateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na Vašu identifikáciu. Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.