Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Akou formou zasielate výpisy ku kreditnej karte?

V papierovej forme - poštou

  • zasielame pravidelne mesačne na adresu klienta
  • platí sa poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov
  • ak klient nemá záujem o papierový výpis, môže požiadať o zmenu zaslania výpisu na e-výpis

V elektronickej forme - e-výpis v klientskej zóne

  • výpis si bezplatne stiahnete v klientskej zóne
  • odporúčame využiť emailovú notifikáciu, ktorá bude informovať klienta pravidelne mesačne o e-výpise a aktuálnych zúčtovacích údajoch
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna