Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo nultej hodiny dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna